Modeller

FLEXOMATIC

Flexomatic är en palomat med inbyggd automatik. Omställning mellan stapling och uttag sker genom en enkel omkopplingsfunktion, i övrigt sker allt automatiskt.
Flexomatic skall anslutas till tryckluft och 230 volt AC.

Palomat 5

Palomat 5 har funktion som Flexomatic men kan hantera upp till 5 pallar samtidigt.

Greenline

Greenline är en Flexomatic som inte behöver anslutas till tryckluft.

Palomat

- för rationell hantering av lastpallar

Palomat är ett effektivt hjälpmedel som sänker företagets kostnad genom minskad tid vid hantering av lastpallar, minskat antal skadade lastpallar och icke att förglömma, den förbättrade arbetsmiljön som en installerad Palomat medför. Kort beskrivet staplar respektive släpper Palomat ner en pall i sänder, vid golvnivå.

Operatören kan mata in alternativt ta ut en pall med pallvagn eller truck. Alternativt sätter man in eller tar ut en hel stapel.
Palomat finns i flera utföranden för max 15 eller 25 lastpallar.

De levereras som standard för pallar i följande format:

  • 600x800 mm
  • 800x1200 mm
  • 1000x1200 mm
  • 1200x1200 mm

För andra format levereras Palomat med något förlängd leveranstid.

Extrautrustning

Palomat kan levereras med skyddsöverbyggnad, max.givare och påkörningsskydd.

Kulör

RAL 3002 - röd, RAL 5002 - blå, RAL 7032 - grå och RAL 7035 grå är standard, övriga kulörer mot tillägg.

Material

Lackerad stålplåt eller rostfritt

Underhåll

Palomat är extremt driftsäker. För att säkra framtida underhåll medföljer komplett manual med reservdelsförteckning. Manualen kan också levereras i elektronisk form.
Kontakta oss för information om närmaste referensanläggning. Vi kan också diskutera möjligheten att låna en DEMO-utrustning under några dagar - helt kostnadsfritt.
Vi offererar Palomat fritt levererad till ert företag över hela Sverige. Palomat för 15 lastpallar är klar att ansluta vid leveransen, väljer man en utrustning för 25 pallar får man räkna med ca 3 tim för montering av överbyggnaden.

Produktblad modeller

palomat_flexomatic_imt_sv1
palomat_greenline_imt_sv1